Conflicterende belangen

 

Beleid


Algemeen is het volgende beleid geformuleerd voor het volmachtbedrijf:

 • De feitelijk leider is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • Wanneer de in het volmachthandboek genoemde procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld moet worden, dan beslist de feitelijk leider;
 • Beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen: 
       o binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na
       (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider;
       o in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met
       (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider en van de volmachtgever.
 • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan één van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Meer informatie

Tel: 053 - 850 60 86
Boulevard 1945 no. 20
7511AE Enschede

vraag stellen