Klachten

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat telefonisch, per email of brief aan ons kenbaar maken. Onze gegevens zijn:

Consent Assuradeuren B.V.
Postbus 39
7500 AA Enschede
053 - 850 60 86
consentassuradeuren@tenhag.nl

Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen dan ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen dagen een schriftelijke bevestiging. Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen. Mochten wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG den Haag of tot de website www.kifid.nl

Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid.

Meer informatie

Tel: 053 - 850 60 86
Boulevard 1945 no. 20
7511AE Enschede

vraag stellen