Assurantiekantoren

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met ten Hag verzekeringsadviseurs. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden objectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van ons bemiddelingsbedrijf ten Hag verzekeringsadviseurs wordt hun werkwijze toegelicht

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding.
 
Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.
 
Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

  • De feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
  • Indien de procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten)gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • Beslissingen om af te wijken van de genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
  • Indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

Bent u een assurantiekantoor en heeft u interesse in een samenwerking met ons? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie

Tel: 053 - 850 60 86
Boulevard 1945 no. 20
7511AE Enschede

vraag stellen