Over ons

Consent Assuradeuren B.V. is opgericht op 16 april 1999 en maakt onderdeel uit van de ten Hag Financiële Dienstverleningsgroep B.V. Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om zelfstandig verzekeringsovereenkomsten af te sluiten en schades af te wikkelen. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Het stelt ons in staat om sneller en adequater naar u te reageren en u passende maatwerkoplossingen te bieden. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij u een snelle polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een zeer snelle en deskundige afwikkeling van schades. Alles wordt direct binnen ons bedrijf geregeld.
Onze medewerkers zijn gediplomeerd en deskundig en staan voor u klaar wanneer u ze nodig heeft.

Fraude

Hoe gaan wij om met fraude?

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen!

Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een kleine groep consumenten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen en dat moet harder worden aangepakt. 

Onze definitie van fraude:
Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of in geval van levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht
heeft conform de polisvoorwaarden.

Voorbeelden:

 • het niet eerlijk verstrekken of achterhouden van relevante informatie aan de verzekeraar
 • het niet eerlijk beschrijven wat er is gebeurd bij schade• het veranderen van bedragen op aankoopnota’s die overlegd worden
 • meer claimen dan de werkelijk geleden schade
 • een afgewezen schade opnieuw opgeven met een ander verhaal

Fraude wordt opgespoord op de volgende manieren:

 • verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen die speciaal zijn ingericht om fraude te detecteren
 • de markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH) dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt

U heeft hier voordeel van omdat wij met deze maatregelen het schade-afhandelingsproces versnellen van terechte schadeclaims en dat daarmee bieden wij u een hoger serviceniveau.

Maatregelen die wij treffen bij fraude als er sprake is van fraude:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt voor alle verzekeringen die bij Consent  Assuradeuren zijn ondergebracht
 • Uitsluiting van verzekeren in de toekomst
 • De verzekeraar plaatst uw naam op de interne incidentenlijst
 • Consent Assuradeuren  meldt fraude aan de Stichting CIS die het incidentenregister bijhoudt. Dit register wordt door alle verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.stichtingcis.nl
 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie

Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij natuurlijk voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Kwaliteitsgarantie

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.
Zie hiervoor ook Kwaliteitsnorm NVGA.
Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!

Klachten

Conflicterende belangen

Privacy statement

 

 

Meer informatie

Tel: 053 - 850 60 86
Boulevard 1945 no. 20
7511AE Enschede

vraag stellen